Sofa txakurra do it yourself katu for sofa zuk zeukA âàññããàããââãããâââããâãããããããâäãäääää Night àààààè , àòÒûòòàòòòòòìòìèèèõõõèèõõèõèèòòò Îáçüüààààààààààèèèèèàààààààààààààììììììììììììììììåìå .... .I .I .I

3. Àâòîð ïîñòà ñ òåãîì [II] ìîæåò îñòàâèòü ññûëêó íà ñâîé ïðîôèëü, ãðóïïó EEE êàíàë íà äðóãèõ èñòî ÷ íèêàõ, ide óñëîâèè, ÷ Oi ññûëêè (àêòèâíûå è IA àêòèâíûå) IA âåäóò íà ïðÿìûå ïðîäàæè. Äïüêññõõõõõõõêõêêêêêêêêêêêêêêêêêêêååêêåêêê õõõõõõõõëëëëëëëëëëëëõõõõëõõõõõõõõõõõõõõõ è

Zenbakiaren ïàääää õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêååååååîîåå ï Ni õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõââõõâõõõõõõõõõ, O , E, ñààêêê «àóïïï ,« «« «« «â ÷ ÷ ÷« i ç ç e e e. .

3. Ðàìèåààààààààààààããàãããèèèèèè EE) E) E)))) E) E) èèìììììììììììåìåîîîîîî II òòòòò th (õõõõõõõëëëëëëëëëëëëëõëëëëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ 9ëõõëëõõõõõõëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõëõ 9

4. Îáÿçàòåëüíûì äëÿ àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè ÷ EA òåõíè ÷ åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èçäåëèÿ â ïóáëèêàöèÿõ (ìàòåðèàëû, òåõíèêè, àâòîðñêèå ïðèåìû, ðàçìåðû, âðåìÿçàòðàòû è Idi ÷ aa) â òåêñòîâîì âèäå.

::

5. Ïòääää , ïïïãããããããããããóóóóóþþþþþþþþþþþþããããããããããããããóóóþþ. Ä åñëèè â AAA ààààééÉ e e öööñãããããããèèâèèèèèèèãèèèèè åèåèåååÿÿÿ O, O , OO ìììììììììñ / ëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

Bilduma

solidario jabeek saiatu bere maskota ahalik eta eroso gisa bizitzako egiteko, sortzeko mugimendua duela baldintzak. Adibide bat, instalazio ekarri ahal izango duzu atari txakur bat edo katu baten atea. Beste adibide bat arrapala bat instalatzea da. Horrelako gailuak bi txakur txiki eta handiak erabiltzen dira. Askotan maskotak hankak laburrak izateagatik dute erabiltzen.

bertan kasuetan txakurrak

for arrapalak behar duzu

gordetzeko, batzuk euren kabuz deskribatu egiturak sortu. Sortu oso erraza horiek. Horretarako, aukeratu produktu mota eta marrazki bat sortzeko.

Arrapala motak

Auto arrapalak Dachshunds-entzat, gehienetan, lauak dira, horrelako produktuek kotxean espazio gutxiago hartzen baitute. Oheko oheak urratsak izaten ditu eta objektu funtzional gisa ez ezik, barruko elementu gisa ere sortzen dira.

Metal edo zura diseinua sortzeko erabil daiteke. Bere eskuak sortutako produktuak gehienetan egurrez egiten dira. Lana hasi aurretik, merezi du etorkizuneko gailu baten forma identifikatzea. Txakur txikientzat, hobe da diseinu bat egitea plano integratu sendo batekin. Animalia handiagoetarako eskailerak egin ditzakezu. Nahi izanez gero, gailua sor dezakezu, pausoak biratu daitezke plano integratu leuna sortuz.

Nola egin egur arrapala makina

<: <:

Diseinu sinpleena autoa egiteko lanabes laua da. Hori egiteko, nahikoa da tresna eta material hauek edukitzea:

euskarriaren goiko muturretara egonkortasun handiagoa lortzeko, metalezko elementuak erantsi daitezke enbragearen gainazala autoarekin handitzeko. Dachshund tolestura egiteko arrapala ere egin dezakezu. Horretarako, nahikoa da erdiko begiztak dituen diseinua sortzea, eta horien azpian kokatu behar da. Zabaldutako egoeran laguntza gisa jokatuko dute.

Arrapala bat sortzeko aholkuak

<: Etxeko altzarien lumaren itxura gela osoari buruzko forma hartzen duen inpresioaren araberakoa da, beraz, oso garrantzitsua da egoera onean mantentzea. Oso maiz erabiltzen da horren zati funtzionala aipatzen da. Ildo horretan, azkar janzten da eta bere erakargarritasuna ez ezik, okerragoa da esleitutako funtzioak betetzen ditu. Hala ere, finantza ezegonkortasun baldintzetan, gutako bakoitzak noizean behin aurpegia ematen du, ez da hain erraza ordezkatzea.

Baina irteera bat dago! Zehaztutako tresnekin lan eginez gero, zeure burua egin dezakezu. Horrek dirua aurreztuko du, baina benetan berezia eta bakarra emango dizu!

ikus

Sortu sofa bat zeure burua nahiko erraz. Baina lehenik eta behin beharrezkoa da bere mota eta funtzionaltasuna erabakitzea. Horren arabera, diseinua hautatzen da. Banatu eta zehaztu gabe daude, eta horrelakoak bereizten dituzte:

<:

Ohiko eta ezagunenen eskemak eskaintzen dizkizugu. Erabaki biltegien espazioak ere. Zure instalazioak nola finkatzen den kontuan hartuta, merezi du mekanismo bereziak erostea.

tresnak eta materialak

Sofa eskuz egiteko, zenbait tresna beharko dituzu. Hobe da lehen aldiz edo praktikan ez zarela gailu horiek erabiltzea. Altzariak sortzen hasi aurretik, ziurtatu horrelako tresnak dituzula:

Bilduma • Duela aste eguneratzeak

Animalia zure etxean bizi bada, seguruenik, bizitzeko baldintza erosoenak sortu nahi dituzu. Nahi izanez gero, txakurrarentzako sofa bat josi dezakezu zeure eskuekin, ez da funtzionatuko sofa bat eta kitty josi.

Zer jakin behar duzu

<:

Sofa egiten hasi aurretik, zure maskotaren tamaina kendu behar duzu, etorkizuneko oheak asetzeko eta eroso egon dadin. Gainera, faktore garrantzitsua da sofaren kokapena aukeratzea. Leku honetan beharrezkoa da hezetasunik ez egotea, lehorra, epela eta erosoa izan behar da. Jakin behar duzu eguzki-ohea zure katuarentzat eroso eta biguna izan behar dela, bestela, ukatu dezakeen aukera dago.

Seso sofa katu egin zeure burua

<:

Diseinu eredu hau zure maskotak zehaztasunez eskertuko duen originaltasuna eta sinpletasuna dira. Lenging sofa txiki baten antza du, eserita eta oihal sinpleetatik muntatuta.

beharko duzu<:00> Material osorik ezean, hainbat maldatik josi dezakezu, tamaina egokia lortzeko.

Ekintza algoritmoa

<:

> Lehen aipatu bezala, fabrikatu hasi baino lehen, sofaren kokapena erabaki behar duzu eta zure maskotaren tamaina neurtu behar duzu.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.