Brit Care Mini janari mini sentsibilitate txikientzako txakur txikientzat Kievean erostekoJarioaren ia arau guztiak turmeric gisa erabiltzen dira, eta horrek propietate antibacterial eta sendagarriak ditu.

Zein dieta zure maskota erosteko?

<::: Dogs-en janaria Brit Kare-k hainbat energia-aukera biltzen ditu: txakurkumeentzako, helduentzako txakurrentzat, arraza handientzat, pieza ertain eta txikientzat, txakur zaharrentzako, maskota inaktiboentzat, alergiengatik eta daudenentzat Obesitatearekin okertuta.

txakurkumeentzako

<:

Garrantzitsua da Brit Kare-ren txakurkumeentzako serie batek haurdun eta erizaintzako bitak sor ditzakeelako, dietaren osagaiek sabelean txakurkumearen garapenean laguntzen dutelako.

Animalia helduak eta zahartzea

<:

Helduen lerro nagusia da ezagunena, helduen maskotarako rationen artean, arroza eta oilaskoa bezalako osagaiekin. Bizitzako urtetik zazpi urtetik gorako janaria eman diezaiokezu.

<: <: <:

Premium Senior Animalien zaharrentzako diseinatuta dago, zortzi urte bitarteko adina. Kondroitina, kaltzio eta probiotiko askoren baitan, digestioa hobetzeko, sortak indartzeko. Linea tamainan banatuta dago: handientzat, ertain, txiki eta erraldoientzat.

Premia bereziak dituzten piezen seriea

<: maskota gutxi mugitzen bada, obesitatea pairatzen bada, merezi du Premium arineko otorduak aukeratzea gantz, karbohidratoen eta proteinen eduki txikia duena. Oso mugikorretarako, aktibo dauden maskotarako, etengabeko ahalegin fisikoa jasaten dutenentzat edo funtzionamenduaren bidez pasatu direnentzat, kirol espedientea egokia da.

<:

Ez ahaztu Brit hautsa bi motatan banatuta dagoela: Kare eta Premium. Lehenengo kasuan, sorta zurietan super premium klaseaz ari gara, bigarrenean - Pakete urdinetan Premium klaseari buruz.

ìîàà: âñììÉÉÉÉÉéòòÉ Okasio ïòîî ààààààþþþþþþþþþþ. ÏÅÅÅñññààééèèèèèììååååååååååå Brit Care. ÑîîññññññÄäñññòòòääääää è è è î ààèèí î òò í òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÷ dut, üüüüüüîîîîî, îîîîîîîîîîîîîîîîîîî î .I à ... Ñàñès.

ìàüÿü: ìîå á áàää î î î Áí äàæ øøë. Ï ïàèèè ãààààààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿààà Ñîáüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ,àààààààààààà ÅòòééééééééààààÃäàÃñÃñââââ Ø øòààààààòòååååå, ,÷÷÷ ÷ ÷ ó ó ìàëü üà. ÷ - ÷, âñÅ)!

Connect! Ûû Åèèè áðèò! Ìì) Ååååååàààîîñ) ,îîî) , ,îî, ,õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ õõõõõûûûûûûûûûûõõõõõõõõõ, ÃÃÃÃã,! Ñîá ÷ ì ìîÿÿ ààààààà Êøøåå üüüüüî. Ïîîõää ñêààòü ÷ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃìììììììììììììììììììììììì Èûûûû èèûûûûûû konektatzea. Í ì ì ì ì ì û û ûëëëëëëëëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Óíí ò ! Ä ÷ à à à à ça à ro ç ï â ï ï ï ï ï â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â Î ÷. Íåóäîáî.

Haizea: â â â € äÄõÄÄÄäÄäÄäõÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅTU --Åàààå Ó ìÿÿÿÿ ùèñ ñò ñò, Care Care "Care", à ÷ ÷ ûé.

ìîà: Wind, ïîîéé ÷ ÷ ÷ ÷ òàëà. Äà, òì Åñòü. Âÿÿòòé ÉüÉÉÉÉÉÉÉîÉîÉîÉÉîÉîÉ .éÉê. Òà ììì îîîîðððîîîîîîîî ò ÿ ÿ è èç ñððññññññññ Ó Uholdeak egiten ari diren baldintza baldintzak zuzenduzionak egitea. Ó íàòòò êêêêêêêêêêêêêêêêêêêååååååååå ñ ììøøøøøøøøëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë

âýëë: bosno-Åñòò ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅà) Eragiketak: 45, 45, îò. Ïîåà, ððàôôôôîîîîîîîîî È è è è ò ò ò. . ýòî àèèèèèàààààä.

ìîàà: âó â, êóëëà ÿ í ï ï Å ï ê ê êà êã. Êêê òê òê ò (ò (øéééééò üüüüüâââéééééééééééâüüüüüüüüüüüüüüüüü Ì êààåååêêêêêòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò0 Êàà ÷ Éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Califle, ïÅòîüüîîîîîîî ÅÅÅÅÅ. Ï üüüüüüüåååüååå

konexioa: ìîøààà :: :: à à à à à à à à à ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ à à à ïè ïøøø :::: ò ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ îÅÅÅîÅR îÅåååîîîîîî

ìàÿüÿü: ì â â â Brit Care ñ ëîññ ûûûûûûû ! Ì û ææææüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüîîîîî! Î! Îîî ! ç À ê ê ê ê è è ï ê ê õîîîîø òñÿòòòòññòñ îîáå, ñòüé ñàn. Ìæòò , ääääòòò. E n ààþþþþþþþ îîîîîîîååå åàààààÒü , ñññññÒàòòòòòòòòòòòÒàòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèèòòòòòòòåòòòòò .òâòò TTP: www. Ompanionline. U / fanalyser. Hp? Do = display & type = 2 & f1id = 242 & f2Id = 283

NIMF: iida, íàøè ïîðîäíèêè òîæå íåïëîõî îòçûâàëèñü î IAI, IIE â Ôèíëÿíäèè íà âûñòàâêàõ áîëüøèìè ìåøêàìè áåðóò, oi EE II 20-où Oi EE II 25 EA, II OAI ñîâñåì íåäîðîãîé

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.