Acana larreak txakurrengatik alergia.danalaif: Sarrera - ïð àíøøøòòòòààòòòòò ûûûûû ûûûÅÅÅÅÅÅÅåàà Berdintasun àãààíííêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê

Zuzendaritza: ìîîàåååååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Áîëøåå ÁÅåàëë Áëëíííîîêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ì ñ ñ õ ëëëëëëëëëëëë ë ÿÿ .ÿ

àíýììååå: à à ûû ûû àûûûûñññññññîîîîîîîîìììì Larreak eta helduak Arraza txikiak Аòò åÅå è ëëëëëëââ ëëëëëëëâââëëëëëëëëëââëëëâëëëëëëâ bai. Ñòóëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Áëüøøå ÷ ààààòü íå ìÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃêàêìãÃÃÃÃÃî

Yulia-FIN82: êààøøøèèèèèèèèèèèèóóóêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêèèêèêèêêê ààààäää ò e a a a ø ø ø ø ø ø e Ñëååûååéåååååååå ÷ àìààààààÅÅÅÅÅÅÅÅ þþþþîþþþþþþþþþþþþîîììììììììììììììììììììììììììììììììììììì îòüüììóàààààààààà, à, èèèèèèèàààííííííííííííííííîíîííîîîîîîîîíîîîî  öÅëîüîîîîîààààüüààààààÁò ò

ðàäà. .: Esplorazio aukerak. Íîüüüüõõõõõõòòòòüüõõõòòòòòòòòòòòòòò ... ... ... ... .... Ó ìåå çåÅå àààà èèèììììììì âââ Io Ïðîïëàíà çàïàõà âîîáùå II ÷ oe IAO íîîò Iaai ó ìîåé ñîáàêè òåêëè ñëåçêè, Nae ÷ baten ïåðåøëà íà Eiði Áðèò ãëàçà IA òåêóò II ÷ oe è çàïàõ íîðìàëüíûé óìåðåííûé.

danalive: Eiði Àêàíà (ÿãí¸íîê ñ ÿáëîêîì), êóïëåííûé â Ìîñêâå, Año óäîâîëüñòâèåì, íèêàêèõ ïðîÿâëåíèé àëëåðãèè, à OO AEA Àêàíó (ÿãí¸íîê ñ ÿáëîêîì) êóïëåííóþ â Õàáàðîâñêå-ia Oi ÷ ao . Íàààñññèèèèèèèèèèè ø ø ø ø ø. .ÿ.

  • kalitate baxuko jarioa. Arrazio merkeen konposizioa, normalean, eskuzabaltasunez "aberastu" kaltegarriak "digestioaren haragijaleen zerealak, artoa eta kontserbatzaileak.
  • Debekatutako produktuak. Katu pazientziaz, zure otordua hipnotizatzen duen edozein dela ere, eta edozein dela ere, txakurrak txokolate zati bat eskatu zizun, harengana eraman zenuena, gizakiaren abantaila horien onurak ez dira izango. Erakutsi ausardia eta ez eman zure anaiei zure txikienei kalte egin diezaieketen probokazioei.
  • janari mistoa. Zoritxarrez, belarritako kumnyren jabe asko "bide irristakorra" honetara joaten da maskotaren kontserba edo produktu naturalen menu lehorra dibertsifikatzeko gogoa. Zoritxarrez, ikuspegi hori alergien agerpenaz gain, digestioaren edo ondorio larriagoen nahastea ere ez da.
  • addictive. Orokorrean, erreakzio alergikoa agertzen da, hain zuzen ere, animalien dietan etengabe presente dauden osagaietan, eta ez duela gutxi sartu direnen gainean.

Ikuskizun praktika gisa, zure maskotak adibidez, gu bezalako gaixotasun berberei aurre egiten zaizkie. Zoritxarrez, ez dira saihestu eta elikagaien alergiak.

Zer eragin dezake alergiak?

<::

Artikulu honetan txakurren jabeekin eta katuak janari alergiekin talka egin nahi dugu maskotatik. Zoritxarrez, gero eta animalia gehiago beldurra jasaten dute eta arazo ugari ekartzen ditu, bai animaliak bai haien jabeak.

Ez dugu sustrai medikoen arazoetan sakonduko, esan dezagun txakurren eta katuentzako elikagaien alergiak (elikagaien intolerantzia) gorputzaren erantzuna da edozein osagai (osagaiak) edo horien kopurua dieta animalia.

<: <:

Gure bezeroen esperientziak eta esperientziak erakusten dute animalien sintomak oso antzekoak direla eta itxura

itxura dute

<::

> Ziur animaliaren funtsezko organoak normala dela, eltxoen forma, ihesak eta tp moduko kanpoko estimuluak gelditzen direla, eta zure lagunaren dieta pentsatzea merezi du.

Lehenik eta behin, dietatik mahaitik jaki, pintxoak eta bestelako tratamendu guztiak kentzea gomendatzen dugu. Gure estatistikak, bai, seguruenik, albaitaritzako edozein motatako estatistikek esango dute alergeno ohikoenak oilasko haragia eta zerealak direla (gari gehiago). Jakina, edozein produktu, arkume eta arrain batek eta ahate batek erreakzio negatiboa eragin dezake, baina oraindik ere arazo gehienak oilasko eta zerealetatik konpontzen ditugu.

Acana Helduentzako 29 16 Helduentzako Dog Dogs 3. Akana poltsa - Kalitate handiko janaria zure gogoko txakurrarentzat. Aurretik, ezin nuen bere gain hartu, txakurkumeak hazten ari zirenean. Akana janari bikaina da. Alergia askorentzat alergia dute alergia eta akana-ri buruz komentatzeari uko egingo dio, txakurra askoz ere aktiboagoa bihurtu da. Nola da elikagaien alergiak txakur janaria?

gutxiago alergenoa irudikatzen da. Klastikoa, txakurkumeak diagnostiko jario gisa erabiltzen dira maiz. Akanaren jarioak arratsalde on-iturri naturalak eta hipoalergenikoak baino ez ditu!

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.