Debekatutako fruituak eta barazkiak txakurrak animalien adituen webgunea HowMewñïññõõõõõõõõõõõõõõõèèèèèèèèèè

Íåñìîòðÿ íà îãðîìíóþ ïîëüçó ìÿñà â ðàöèîíå ñîáàêè, AAI äîñòàòî ÷ II äàâàòü 1 DAC â äåíü, íàïðèìåð â aa ÷ åðíåå êîðìëåíèå, ïîñêîëüêó III î ÷ AIU äîëãî ïåðåâàðèâàåòñÿ. Page 60% îò âñÃî à.

Ordutegia ìñëëííí íå òòòòòòòò Áóüüüû ûû û ò òòòòòòòòòí ò í Íí

Æåëóäîê ñîáàêè äàæå ñïîñîáåí ïåðåâàðèâàòü ìÿñî, íàõîäÿùååñÿ â ñîñòîÿíèè ðàçëîæåíèÿ, áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîìó ñîäåðæàíèþ â HE îðãàíèçìå æåëóäî ÷ íûõ ñîêîâ. Í ìññèõõõõõõõõõõõõõõõõõõòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ò òòòòò ò òòò òòòòòò ò ò òò ò òòò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òòòòòòòüü........ ... .........

Webgunea

 ñûðîì âèäå II ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè ÷ åñòâî ôåðìåíòîâ, ïîìîãàþùèõ óëó ÷ øèòü ðàáîòó ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû è ìíîãî ìèêðîîðãàíèçìîâ, áëàãîòâîðíî âëèÿþùèõ íà ìèêðîôëîðó êèøå ÷ íèêà ñîáàêè.

Barazki elikagaien janari espezifikoak txakurrak. Hala ere, txakur hazleek barazkiak eta fruituak maskoten dietan sartu dituzte. Zuntzak ere garrantzitsuak dira txakurrentzat, proteinak bezala. Txikitatik tratatzeko beharra sartu. Horregatik, Klolistikoko iturrien fabrikatzaileak dieta gehitzen zaizkio osagai baliotsu honi. Begetariano txakurrak menuak adin desberdinetan aztertuko ditugu.

Zergatik animaliek barazkiak eta fruituak kontsumitu behar dituzte

Albaitariek gomendatzen dute txikitatik barazkiei eta fruituei maskota bat irakastea. Bestela, helduen txakurrak jaki erabilgarriak ukatu ditzake. Hazleek txakurren landare produktuen plater nagusira etengabe gehitzen dira. Erreakzio alergikoaren jarraipena egin behar da.

txakur barazkiak

Animalien gorputzek ezin dute zuntzak independentziarik egin. Hori dela eta, elikatzeko txakurrak barazkiekin egunero ez du merezi. Landareen elikagaien erlazioa 1/5 izan behar da.

Arraza txakurkume handiek hobeto eskaintzen dute janari hau patata purea moduan. Helduen txakurrek pieza txikiak kontsumitu ditzakete. Barazki ertain eta txikiak eta fruta txikiak igurtzi dira gradua edo klarion ebaki batean.

Edukia:

Badira txakurrak ez dituzten hainbat produktu. Lau hankako lagunak batzuetan "Batasuneko erabilera" gisa erabiltzen badira ere, jabeek jakin beharko lukete txakurrak kalitate handiko elikagaiak izan behar direla. Badaude, noski, jaki kopuru mugatua, noizean behin eman beharrekoak, betiere maskoten osasuna minik ez badu. Baina gizakientzako baliagarriak diren produktu batzuk txakurrak kaltegarriak edo toxikoak dira.

<:

Txakurrak baimendutako zerbait jaten badu, albaitariari berehala aipatzea gomendatzen zaio. Beharrezko ikerketa egin eta txakurrak horrelako janaria zenbat denbora kontsumitu zuen jakiteko eta zenbat jan, beharrezko tratamendua izendatuko da. Baina batzuetan, zoritxarrez, laguntza berandu etortzen da. Hori dela eta, saihestu beharko zenuke txakur janari desegokia erabiltzea.

Ez utzi zeure burua zin egiten

Egon adamant txakurrak jaten duzunean begiak alaituta begiratzen zaitu. Horren arabera, aldi berean horrelako pentsamenduekin borrokatu behar duzu: "Hau da, zalantzarik gabe, zure maskota ni bezala gustatzen zait". Pertsona baten gogoko platerak ez direlako txakurrera joango. Azken finean, lau hankako produktu asko kaltegarriak izan daitezke, eta kasurik okerrenean, baita bizitza arriskutsua ere.

Jarraian txakurrak jateko debekatuta dauden produktuak daude. Hala ere, zerrenda hau ez da beteta - baliteke zure lagun lotsagabeari kalte konponezinak jartzeko gai diren beste produktu batzuk.

txakurrak debekatuta daudela

aza, errefauek eta errefautxoek txakurretan indartsu bihurtzen dute eta urdaileko eremuan erretzea ekar dezakete.

> Barf dieta bat hastea erabakitzen baduzu, zure txakurrarentzako etxeko janaria prestatzea erabakitzen baduzu, gogoratu behar duzu txakurrak animalia harrapariak direla, eta janari berdeak zure dieta osoaren zati txiki bat baino ez dela izan behar duzula. .

hemen, HowMew-en. U, txakurrentzako debekatutako fruta eta barazkien zerrenda osoa emanez lagunduko dizugu.

aguakatea, debekatutako fruitua

Aguakado dira gaur, zure txakurrari eman diezaiokeen fruitu pozoitsuena? Aguakadok melokotoi bat dauka, hau da, hosto, haziak eta fruitu pulpan dagoen substantzia fungizida. Gainera, aguakateak landare gantz eta toxinen eduki handia du.

Citrus

<:

Bere azukre-edukiak obesitatea sustatzen du. Horrez gain, fruta mota honen gehiegizko kontsumoak txakur gastrointestinalaren garapena ekar dezake, hala nola, gorabehera, mina eta beherakoa.

Larriak ez diren arren, osasun arazo hauek ez dira baliagarriak zure maskotarako. Saihestu zitrala ematea; Eman gehiago gozatu ahal izango dituzun beste fruitu batzuk.

Barazkiak

<:

Tipula, baratxuria, porruak eta brankanak zure txakurrarentzako barazki toxikoak dira. Barazki horien eguneroko erabilerak edo gehiegizko txakurrek arazo larriak sor ditzakete. Hau da, globulu gorriak suntsitu ditzaketen trisulfidoak daudelako eta, beraz, anemia arriskua areagotzen dute.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.